Những khoảnh khắc trong 10 ngày xét xử ông Đinh La Thăng và 21 bị cáo

Đã tải lên ngày 18/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Thái Hiền

Thái Hiền

Ông Đinh La Thăng và nhiều bị cáo xuất hiện tại tòa với vẻ suy tư. Riêng Nguyễn Xuân Sơn (người lĩnh án tử hình trong đại án Oceanbank) luôn cười tươi khi rời tòa bằng xe dẫn giải.

Thẻ

Đinh La Thăng

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này