Những kỷ lục và cột mốc có thể được lập ở Oscar 2018

Đã tải lên ngày 05/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Tina

Nguyễn Tina

Sự kiện lần 90 có thể chứng kiến quay phim nữ đầu tiên thắng giải, trong khi Meryl Streep có cơ hội cân bằng kỷ lục Oscar diễn xuất.

Thẻ

kỷ lục oscar

,

Oscar 2018

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này