Những người đẹp triển vọng của điện ảnh Việt Nam

Đã tải lên ngày 09/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
thảo tú

thảo tú

Thanh Tú, Thùy Anh có tiềm năng ở tác phẩm nghệ thuật, trong khi Hoàng Yến Chibi, Jun Vũ nổi bật ở dòng phim thương mại.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này