Những thăng trầm của doanh thu phim Việt chiếu Tết trong 11 năm qua (2008 - 2018)

Đã tải lên ngày 21/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Hồng Phạm

Hồng Phạm

Với mỗi tác phẩm ra rạp, doanh thu luôn là điều mà nhà sản xuất và cả diễn viên phải bận tâm. Nó không đơn thuần phản ánh sự hưởng ứng, yêu thích của khán giả đối với bộ phim, mà còn quyết định sự "sống còn" cho những người làm ra nó.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này