Nổ lớn kho phế liệu ở Bắc Ninh, nhiều căn nhà bị san phẳng

Đã tải lên ngày 03/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Hoàng Bình Minh

Hoàng Bình Minh

Nỗ ghê quá! Lai pháo chứ gì

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này