Noah Schnapp tham gia ‘Waiting for Anya’ nói về Thế chiến thứ 2

Đã tải lên ngày 19/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Khang Lê

Khang Lê

Do hãng phim Goldfinch Studios điều phối sản xuất, Waiting for Anya nói về một thiếu niên chăn cừu can đảm giúp đưa những đứa trẻ Do Thái bị Đức quốc xã săn đuổi đến miền đất mới. Công ty 13 Films phụ trách phát hành toàn cầu.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này