‘Nổi da gà’ với bức hình người thứ 5 xuất hiện ở concert trở lại của SHINee

Đã tải lên ngày 17/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Đại Dũng

Đại Dũng

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này