Nội tạng nhập khẩu rẻ gấp ba lần hàng Việt

Đã tải lên ngày 27/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Lương Kim Phụng

Lương Kim Phụng

Trong khi tim, cật heo Việt 140.000-150.000 đồng một kg thì hàng nhập khẩu chỉ 40.000 đồng.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này