Nóng thông tin võ sư Pierre Francois Flores đã có mặt Việt Nam để 'báo thù'

Đã tải lên ngày 24/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
duy lâm

duy lâm

Làng võ thuật vừa xôn xao thông tin võ sư Vịnh Xuân Nam Anh Pierre Francois Flores ở Canada vừa trở lại Việt Nam với mục đích được cho là 'báo thù' võ sư Tuấn 'hạc' sau thất bại không tâm phục khẩu phục vào năm 2009.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này