NSND Hồng Vân đóng cửa sân khấu kịch sau 2 năm thua lỗ

Đã tải lên ngày 26/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Đà Lạt

Đà Lạt

Hoạt động k đủ tiền chi trả mặt bằng thì đóng cửa là giải pháp tốt nhất rồi

Thẻ

NSND Hồng Vân

,

sân khấu kịch Superbowl

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này