Nữ sinh thực tập: 'Phụ huynh ép tôi quỳ xin lỗi, nếu không sẽ đánh tiếp'

Đã tải lên ngày 25/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Ngô Quốc Thành

Ngô Quốc Thành

Bị phụ huynh tấn công, nữ sinh viên mang bầu liên tục van xin nhưng không được nên buộc phải quỳ ngay trước mặt trẻ.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này