Nước lũ làm dịch chuyển cầu bê tông trên sông Mã

Đã tải lên ngày 13/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
HuyenTrang Pham

HuyenTrang Pham

Cầu La Hán bắc qua sông Mã ở Thanh Hoá bị đẩy về hạ lưu, nhiều vị trí lệch khỏi mố cầu hơn nửa mét.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này