Nuôi cấy thực quản người thành công trong phòng thí nghiệm

Đã tải lên ngày 22/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Kim Liên

Nguyễn Kim Liên

Các nhà khoa học Mỹ vừa mới nuôi cấy thành công thực quản người trong phòng thí nghiệm. Đây là thực quản người đầu tiên trên thế giới.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này