Nút giao Phú Hữu - Hồng Bàng đang thi công bị lún

Đã tải lên ngày 04/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Trúc Xù

Trúc Xù

Kiểm tra hiện trường cho thấy tại nút giao này, mặt đường đang thi công bị lún.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này