Ô hay, Bùi Anh Tuấn sao lại đi thi Sing My Song cùng Phan Ngân (The Face) thế này?

Đã tải lên ngày 11/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Nhật Huy

Nguyễn Nhật Huy

Giống BAT ghê ấy chứ

Thẻ

gameshow việt

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này