Oằn mình vác hoa từ sáng tới chiều lấy 200.000 đồng tiêu Tết

Đã tải lên ngày 07/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Lê Linh Chi

Lê Linh Chi

Không có việc làm ổn định, nhiều người tìm đến cánh đồng hoa vác chậu hoa thuê để được nhận 200.000 đồng mỗi ngày. Số tiền từ công việc vất vả họ sẽ dành tiêu Tết.

Thẻ

Tết 2018

,

tin tức

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này