Ơn giời, U23 Việt Nam đã hết 'chạy show' rồi!

Đã tải lên ngày 08/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Hoàng Việt Linh

Hoàng Việt Linh

"Hôm nay chúng tôi chưa ăn một bữa chính thức nào nhưng không hề thấy đói và mệt". Đội trưởng Xuân Trường đã nói vậy trong tâm thế không hề biết nó sẽ sẽ kéo dài đến tận... 10 ngày.

Thẻ

U23 Việt Nam

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này