Ông chủ Facebook tại Quốc hội Mỹ: ‘Là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi’

Đã tải lên ngày 10/04/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Ashley Nguyễn

Ashley Nguyễn

“Tôi là người sáng lập Facebook, vận hành nó. Tôi có trách nhiệm với những việc đã xảy ra”, Mark Zuckerberg nói trong bài phát biểu dùng đọc trước phiên điều trần ở quốc hội Mỹ.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này