‘Ông chú quốc dân Ấn Độ’ chinh phục thị trường phim Trung Quốc

Đã tải lên ngày 28/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
NguyễnTrung Hiếu

NguyễnTrung Hiếu

Chỉ trong 2 năm, 2 bộ phim mới nhất của Aamir Khan lần lượt trở thành “hit” tại thị trường Trung Quốc, doanh thu đều vượt trên 100 triệu USD, thậm chí còn cao hơn cả sân nhà Ấn Độ.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này