Ông Đinh La Thăng: 'Ai ký ngừng thoái vốn thì phải chịu trách nhiệm'

Đã tải lên ngày 21/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Phạm Trang

Phạm Trang

Theo ông Đinh La Thăng, PVN đã tìm được đối tác mua lại phần vốn góp của PVN tại OceanBank nhưng sau đó Chính phủ lại có văn bản yêu cầu ngừng thoái vốn.

Thẻ

PVN

,

Ocean bank

,

Đinh la Thăng

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này