Ông Đinh La Thăng bào chữa: 'Tôi không tư lợi, tư túi gì'

Đã tải lên ngày 22/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nu Le

Nu Le

Bị đại diện VKS đề nghị 18-19 năm tù, ông Đinh La Thăng bào chữa rằng việc góp vốn của PVN vào OceanBank là giải quyết tình thế, không sai. PVN mất 800 tỉ do bị ngừng thoái vốn.

Thẻ

bào chữa

,

PVN

,

Ocean Bank

,

Đinh La Thăng

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này