Ông Đinh La Thăng đối mặt án phạt cao nhất tới 20 năm tù

Đã tải lên ngày 22/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Phương Trang

Phương Trang

Ông Thăng được VKS đánh giá thành khẩn khai báo nên đề nghị toà án giảm nhẹ hình phạt.

Thẻ

Trịnh Xuân Thanh

,

Đinh La Thăng

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này