Ông Đinh La Thăng xin được tại ngoại

Đã tải lên ngày 15/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Công Thành

Công Thành

"Xin HĐXX và cơ quan công tố xem xét cho các bị cáo của vụ này, bị truy tố về tội cố ý làm trái, được thay đổi hình thức ngăn chặn, vì một số bị cáo đã được tại ngoại rồi. Bị cáo và một số bị cáo khác chắc không có hành vi gây nguy hiểm cho xã hội", bị cáo Thăng nói.

Thẻ

Đinh La Thăng

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này