Ông Đoàn Ngọc Hải: Tôi thức trắng mấy đêm trước khi xin từ chức

Đã tải lên ngày 02/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Sno

Sno

Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết cấp trên đang trong quá trình xem xét đơn từ chức nên ông không muốn nói gì thêm về việc này.

Thẻ

Đoàn Ngọc Hải

,

Từ chức

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này