Ông Kim Jong-un vừa ý sau bốn tiếng tiếp đoàn Hàn Quốc

Đã tải lên ngày 13/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Phùng Thanh Lâm

Phùng Thanh Lâm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này