Ông Nguyễn Thiện Nhân: '2018 là thời cơ phát triển TP HCM'

Đã tải lên ngày 13/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Tâm Babez

Tâm Babez

Bí thư Thành uỷ TP HCM cho biết thành phố sẽ triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm để cùng cả nước phát triển.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này