Ông Trầm Bê khai gì trong phiên xử đại án ngân hàng?

Đã tải lên ngày 17/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
liên minh

liên minh

Xin trả lại căn nhà cho chị vợ mà nói căn nhà đó đâu có giá trị nhiêu đâu có mười mấy tỷ à. Chú dễ thương ghê

Thẻ

Phạm Công Danh

,

Trầm Bê

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này