Ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng dự hội nghị ở TP HCM

Đã tải lên ngày 23/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Mai Diễm Hương

Mai Diễm Hương

Dự hội nghị có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng,…

Thẻ

Nguyễn Tấn Dũng

,

Trương Tấn Sang

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này