Park Hang-seo mở đường cho HLV Hàn Quốc đến Việt Nam

Đã tải lên ngày 24/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
hồng thơ

hồng thơ

Thành công bước đầu của HLV Park Hang-seo mở ra cơ hội cho những đồng nghiệp của ông tiếp bước sang Việt Nam. Tuy nhiên mức lương quá cao đang là rào cản lớn nhất.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này