PGS Bùi Hiền viết lại 3000 câu truyện Kiều bằng chữ cải tiến: Căm năm cow kõi wười ta, Cữ tài cữ mệnh xéo là gét nhau

Đã tải lên ngày 19/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Vũ Thu Minh

Vũ Thu Minh

Đang quen phát âm từ lúc còn tập nói..bây giờ nó ăn vào tâm trí sao bắt đổi được..

Thẻ

PGS Bùi Hiền

,

cải cách tiếng Việt

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này