Phạm Hồng Phước bênh vực Tiên Cookie trước lùm xùm treo giá sáng tác: "Họ có quyền đưa giá phù hợp với chất xám bỏ ra"

Đã tải lên ngày 17/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
hoài tâm

hoài tâm

Phạm Hồng Phước bênh vực Tiên Cookie trước lùm xùm treo giá sáng tác: "Họ có quyền đưa giá phù hợp với chất xám bỏ ra"

Thẻ

Việt Nam

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này