Phát hiện 220 thùng thức uống dinh dưỡng, sữa chua, bánh snack… quá hạn sử dụng

Đã tải lên ngày 02/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Ngọc Thi

Ngọc Thi

Chắc cũng tới người dùng 1 đống rồi

Thẻ

ATTP

,

an toàn thực phẩm

,

thực phẩm quá hạn sử dụng

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này