Phát hiện ma túy mới chứa chất cực độc

Đã tải lên ngày 13/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Lê Nguyễn Bảo Trinh

Lê Nguyễn Bảo Trinh

Theo thống kê, trung bình mỗi tuần trên thế giới có một loại ma tuý mới. Việt Nam cũng liên tục phát hiện các loại ma tuý chưa có trong danh mục cấm.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này