Phế phẩm cà phê nhuộm bột pin được trộn vào hồ tiêu - VnExpress

Đã tải lên ngày 27/04/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Mai Chu

Mai Chu

Mua 3 tấn phế phẩm cà phê trộn bột pin của bà Loan, nữ giám đốc ở Bình Phước cho trộn vào hồ tiêu để tăng trọng lượng khi bán.

Thẻ

xã hội

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này