Phiền hà quy định phải mang CMND khi đưa trẻ đi khám bệnh

Đã tải lên ngày 02/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Đỗ Bảo Trân

Đỗ Bảo Trân

Theo nhiều phụ huynh và cả bác sĩ ở TP.HCM, quy định này đang GÂY PHIỀN HÀ cho người bệnh lẫn người khám.

Thẻ

CMND

,

đưa trẻ đi khám bệnh

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này