Phiên xử ông Danh quay lại phần xét hỏi về nguồn tiền 4.500 tỷ

Đã tải lên ngày 01/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Lan Phương

Lan Phương

Nhằm làm rõ căn cứ truy tố các bị cáo, nguồn tiền 4.500 tỷ đồng tăng vốn điều lệ cho VNCB, tòa quay lại xét hỏi bổ sung.

Thẻ

pháp luật

,

tin tức

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này