Philippines: Chết trong tủ đông lạnh, 1 năm sau mới được phát hiện

Đã tải lên ngày 25/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
hữu an

hữu an

Sao ghê quá vậy

Thẻ

Philippines

,

Chết trong tủ đông lạnh

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này