Phim hot của Hoắc Kiến Hoa, Châu Tấn sẽ bị cấm sóng tại Trung Quốc?

Đã tải lên ngày 31/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Duy Khang

Duy Khang

Một số nguồn tin từ truyền thông Trung Quốc cho hay "Hậu cung Như Ý truyện" của Hoắc Kiến Hoa và Châu Tấn không thể phát sóng vì chưa được cấp phép.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này