Phòng khám 360 Lê Hoàn – TP. Thanh Hóa “vứt bừa” rác thải y tế ra môi trường

Đã tải lên ngày 22/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Thư Trần

Thư Trần

Mặc dù rác thải y tế thuộc loại lây nhiễm cho nên phải được xử lý riêng nhưng phòng khám 360 Lê Hoàn, TP. Thanh Hóa đã “vứt bừa” ra ngoài môi trường.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này