Phương án mới tính thuế thu nhập cá nhân

Đã tải lên ngày 21/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Trần Vũ Khánh Linh

Trần Vũ Khánh Linh

Bộ Tài chính đưa ra 2 phương án đề xuất thuế Thu nhập cá nhânmới: Phương án 1: Giảm thuế TNCN Phương án 2: Tăng thuế TNCN. Từ với người có thu nhập tính thuế 5 triệu đồng/tháng sẽ bị thu 5%. Phương án nào bây giờ nhỉ?

Thẻ

thuế thu nhập cá nhân

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này