Phương pháp mới chữa ung thư: nhuộm sáng tế bào ung thư

Đã tải lên ngày 15/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Hoàng Khánh

Hoàng Khánh

Ý tưởng về những tế bào ung thư phát sáng đã được các bác sĩ của bệnh viện đại học Pennsylvania (Mỹ) phát triển. Theo đó, thuốc nhuộm sẽ khiến khối u phát sáng và không một tế bào bệnh nào bị bỏ sót.

Thẻ

NHUỘM SÁNG TẾ BÀO UNG THƯ

,

Y HỌC

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này