Phút trùng phùng của liệt sĩ trở về nhà sau 33 năm 'hy sinh'

Đã tải lên ngày 22/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
thị hảo

thị hảo

Nghĩ rằng người đập cửa là "ăn trộm", cụ bà gọi các con đến xem mặt. Chị ông Chóng nhận ra em ruột, ôm chầm lấy khóc vì vui sướng.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này