PVN từ chối khoản tiền 20 tỉ đồng

Đã tải lên ngày 23/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Ngọc Hiếu

Nguyễn Ngọc Hiếu

Viện kiểm sát đề nghị trả cho PVN khoản tiền 20 tỉ đồng ông Ninh Văn Quỳnh nhận từ ông Nguyễn Xuân Sơn nhưng PVN phủ nhận, cho rằng không liên quan tới khoản tiền này

Thẻ

từ chối tiền

,

PVN

,

20 tỉ đồng

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này