Quá tải cây ATM, nhiều người xếp hàng dài chờ rút tiền đón Tết

Đã tải lên ngày 11/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Phúc HD

Phúc HD

Ngày 11/2, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương, hàng trăm công nhân vẫn đang xếp hàng chờ đợi rút tiền từ các điểm đặt máy rút tiền tự động (ATM) để về quê đón Tết.

Thẻ

ATM

,

Tết

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này