'Quảng Bình Vương' Nhậm Gia Luân bất ngờ thông báo lên chức cha dù chưa kết hôn

Đã tải lên ngày 02/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Bùi Đào Minh Châu

Bùi Đào Minh Châu

Năm ngoái công khai người yêu, năm nay có con lun rồi. Tim ta đau quá man

Thẻ

Nhậm Gia Luân

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này