Quảng Nam đình chỉ công tác 6 cán bộ kiểm lâm để mất rừng

Đã tải lên ngày 05/04/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Phan hiền

Phan hiền

Trong tuần tới tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá, tổ chức lại công tác quản lý bảo vệ rừng và công tác cán bộ.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này