Quảng Ninh được dự báo là tâm điểm siêu bão Mangkhut đổ bộ

Đã tải lên ngày 14/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Thị Ngọc Minh

Nguyễn Thị Ngọc Minh

Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này