Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong 2 ngày 26-27.9

Đã tải lên ngày 23/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Đặng Lâm Hạ Nhi

Đặng Lâm Hạ Nhi

Tang lễ Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ được tổ chức theo nghi thức Quốc tang trong 2 ngày 26-27.9.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này