Resort 3.000 tỷ bịt đường làng biển, mẹ chồng Thu Thảo bay gấp ra Đà Nẵng

Đã tải lên ngày 29/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Phạm Quang Thịnh

Phạm Quang Thịnh

Cướp đường xuống biển của dân là không ổn

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này