Rộ nghi vấn máy bay chở khách của Nga gặp nạn do va chạm với trực thăng

Đã tải lên ngày 12/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Mỹ Ngọc

Mỹ Ngọc

Mọi chuyện vẫn còn nằm trong dấu chấm hỏi

Thẻ

Rơi máy bay ở Nga

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này